Nowoczesne sieci teleinformatyczne

Sieci teleinformatyczne (IT, także technologie informacyjne i komunikacyjne to procesy, metody poszukiwania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, dostarczania, rozpowszechniania informacji oraz metody realizacji tych procesów i metod.

Sieci teleinformatyczne i Centra Danych

Sieci teleinformatyczne  mają na celu, w oparciu i przy racjonalnym wykorzystaniu nowoczesnych osiągnięć techniki komputerowej i innych wysokich technologii, najnowszych środków komunikacji, oprogramowania i doświadczeń praktycznych, rozwiązywanie problemów efektywnej organizacji procesu informacyjnego w celu zmniejszenia kosztów czasu, pracy, energii i zasobów materialnych we wszystkich sferach życia człowieka i nowoczesnego społeczeństwa. Technologie informacyjne oddziałują na siebie i są często częścią usług, zarządzania, produkcji przemysłowej i procesów społecznych.

Ludzie przechowywali, wyszukiwali, przetwarzali i przekazywali informacje od czasu, gdy Sumerowie wynaleźli pismo około 3000 r. p.n.e., ale termin „Sieci teleinformatyczne” w jego współczesnym znaczeniu pojawił się po raz pierwszy w artykule z 1958 r. w Harvard Business Review. Jego autorzy, Harold J. Leavitt i Thomas L. Wisler zwrócił uwagę, że „ta nowa technologia nie ma jeszcze jednej powszechnie przyjętej nazwy. Definicja składa się z trzech kategorii: technik przetwarzania, zastosowania metod statystycznych i matematycznych do podejmowania decyzji oraz modelowania myślenia wyższego rzędu za pomocą programów komputerowych.

Udostępnij: