Do czego służy lanca tlenowa?

Lanca tlenowa, jej konstrukcja i program wydmuchiwania związany z prędkością wydmuchu i programem wysokości lancy odgrywa ważną rolę w konwersji tlenu, wpływa na szybkość i kolejność utleniania składników stopionego żelaza, tworzenie się kropel żelaza i ich emulgowanie w żużlu, pienienie się żużla, rozpryskiwanie i zjawiska scullingu (czucia wody).

Lanca tlenowa – konstrukcja

Konstrukcja końcówki lancy i dyszy odgrywa ważną rolę w maksymalizacji kontroli nad przedmuchem, ale także w wydłużeniu żywotności lancy. Tworzenie i stabilność piany żużlowej podczas wydmuchu w dużym stopniu zależy od strumieni tlenu z lancy. Konstrukcja lancy oraz kontrola szybkości nadmuchu i wysokości lancy podczas nadmuchu odgrywają ważną rolę w rafinacji stopionego żelaza z zanieczyszczeń, ale wpływają również na stopień dopalania i zużycie wykładziny ogniotrwałej. Końcówka lancy w typowej nowoczesnej lancy tlenowej składa się z 4-7 dysz. 

Ponaddźwiękowe strumienie tlenu przechodzące przez dysze lancy tlenowej tworzą stożkową linię strumienia o kącie rozszerzenia od 20 do 30 stopni. Istnieją różne konstrukcje lanc, których celem jest zwiększenie dopalania CO poprzez wdmuchiwanie tlenu przez dysze skierowane do atmosfery pieca, a nie na powierzchnię kąpieli żelaznej. Dysze dopalające znajdują się albo na głównej końcówce tlenowej lancy, albo nad nią. Istnieje albo wspólne zasilanie tlenem z wlotem dla wszystkich dysz, albo indywidualne zasilanie dla dysz dopalających.

Udostępnij: