Konserwacja wagi samochodowej w celu zapobiegania przestojom

Wagi samochodowe to mięsień systemu ważenia. Jako jedno z najbardziej wszechstronnych rozwiązań ważenia, wagi samochodowe mogą być używane do ważenia różnych materiałów, w tym betonu, skał i innych kruszyw .

Jednak chociaż sama waga najazdowa samochodowa jest ważna, jej program konserwacji zapobiegawczej ma kluczowe znaczenie. Prawidłowo serwisowany sprzęt ważący zmniejsza prawdopodobieństwo niedokładnych odczytów, co może skutkować niedoładowaniem lub przeładowaniem. Co więcej, regularna konserwacja zapobiegawcza zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia wagi, co z kolei może prowadzić do nadmiernych przestojów, kosztownych napraw sprzętu i utraty zysków.

Posiadanie odpowiedniej umowy serwisowej i konserwacyjnej jest niezbędne, ale istnieją inne środki zapobiegawcze, które operator może wykonać, aby zapewnić niezawodność sprzętu. Dobrą praktyką jest przeprowadzanie rutynowych kontroli konserwacyjnych na wadze samochodowej z zadaniami dziennymi, tygodniowymi, miesięcznymi i dwa razy w roku.

Te proste zadania są ważne, ponieważ nagromadzenie brudu, gruzu, wody lub gnojowicy wpłynie na integralność wagi samochodowej. W krótkim okresie doprowadzi to do niedokładnego ważenia, ale jeśli pozwoli się na kontynuowanie pracy, ogniwa obciążnikowe lub belki wagowe ulegną awarii, co spowoduje, że waga najazdowa samochodowa będzie bezużyteczna.

Codzienne zadania: Kontrola wagi samochodowej

Operatorzy powinni codziennie sprawdzać wizualnie platformę, aby upewnić się, że jest wolna od zanieczyszczeń. Powinni również sprawdzić, czy ramy boczne i końcowe nie są zabrudzone oraz upewnić się, że wyświetlacz cyfrowy pokazuje zero, zanim pojazd wjedzie na platformę. Pojazdy powinny zbliżać się do platformy powoli, unikać gwałtownego hamowania i, aby uzyskać dokładny odczyt masy, upewnić się, że wszystkie koła znajdują się na wadze pojazdu.

W przypadku instalacji montowanych w wykopie, jeśli zamontowana jest guma w kształcie litery T, operatorzy powinni potwierdzić, że jest ona prawidłowo zlokalizowana i że każdy system odwadniania wykopu i/lub pompy automatyczne również działają prawidłowo. W przypadku wag samochodowych montowanych na powierzchni należy zapewnić odpowiedni prześwit między nadbudową a podłożem.

Cotygodniowe zadania: Kontrole wagi najazdowej i ogniw obciążnikowych

Cotygodniowe zadania obejmują dokładne sprawdzanie zespołów ogniw obciążnikowych pod kątem nagromadzenia zanieczyszczeń, które należy ostrożnie usuwać bez uszkadzania kabli ogniw obciążnikowych. Operatorzy powinni również przeprowadzać cotygodniową kontrolę ważenia przy użyciu załadowanego pojazdu, porównując masę pojazdu ważoną na każdym końcu wagi samochodowej z jej masą na środku platformy. Wszelkie rozbieżności w zakresie ±2 wskazanych działek należy zgłaszać, aby uniknąć przyszłych niedokładności.

Comiesięczne zadania: fundamentowanie i czyszczenie wagi samochodowej

Wagi samochodowe montowane w podszybiu powinny być sprawdzane co miesiąc pod kątem ewentualnego zalegania wody, nagromadzenia gruzu lub innych uszkodzeń przedniej krawędzi fundamentów i/lub bocznych i końcowych ram platformy. Jeżeli platforma przesunęła się nadmiernie od czasu ostatniego przeglądu, należy to zgłosić firmie serwisowej.

Operatorzy powinni również powtórzyć test koniec-środek, jak wyszczególniono w cotygodniowych zadaniach, i zapisywać odczyty. Wagę samochodową należy następnie umyć strumieniem, aby usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia i/lub wszelkie nagromadzenie materiału pod platformą, uważając, aby uniknąć ogniw obciążnikowych lub prętów ważących. Następnie należy ponownie wyważyć wagę samochodową, wyzerować ją i ponownie przeprowadzić test koniec-środek. Wyniki tych testów „przed” i „po” należy porównać i zgłosić wszelkie rozbieżności.

Zadania dwa razy w roku: Kontrola stanu wagi samochodowej

Co sześć miesięcy operatorzy powinni sprawdzać, czy nie ma żadnych oznak uszkodzeń strukturalnych wagi samochodowej. Na przykład fundamenty należy sprawdzić pod kątem wszelkich znaczących ruchów lub pęknięć oraz wszelkich oznak uszkodzeń zgłoszonych dostawcy usług konserwacyjnych. W przypadku wag samochodowych natynkowych należy sprawdzić przewody czujników tensometrycznych i ponownie zgłosić wszelkie uszkodzenia.

Dodatkowe kontrole wagi najazdowej samochodowej

Chociaż nowoczesne konstrukcje wag samochodowych na ogół zawierają ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, zarówno w obrębie ogniwa obciążnikowego, jak i poprzez zamontowanie piorunochronów, ważne jest, aby po każdej burzy sprawdzić wagę samochodową pod kątem uszkodzeń.

Spawanie elektryczne nigdy nie powinno być wykonywane na konstrukcji wagi samochodowej bez uprzedniej konsultacji z usługodawcą, ponieważ może to poważnie uszkodzić ogniwa obciążnikowe lub belki ważące.

Profilaktyczna konserwacja wagi samochodowej

Przy odpowiedniej pielęgnacji waga samochodowa zapewni bezproblemową pracę pomiędzy planowanymi wizytami konserwacyjnymi. Operatorzy nie powinni jednak samodzielnie podejmować żadnych szczegółowych prac naprawczych lub konserwacyjnych, ponieważ może to wpłynąć na działanie wagi samochodowej.

Oprócz planu konserwacji zapobiegawczej należy również zawrzeć umowę na konserwację planową, która obejmuje wszelkie awarie, naprawy i/lub wymianę części.

Więcej informacji na temat konserwacji wag samochodowych można znaleźć na naszych stronach serwisowych .

Udostępnij: