Wskazówki dotyczące wyboru agenta

Napisanie prawidłowego wniosku patentowego, który zapewni ochronę, której potrzebujesz, może być trudne. Dlatego ważne jest, czy zdecydujesz się uzyskać pomoc w pisaniu, czy też nie.

W wielu krajach wnioskodawca jest prawnie zobowiązany do posiadania upoważnionego przedstawiciela. Szwecja nie ma takich wymagań, ale statystyki PRV pokazują, że wniosek złożony przez zawodowego rzecznika patentowego z większym prawdopodobieństwem prowadzi do uzyskania patentu niż zgłoszenie dokonane przez samego zgłaszającego. PRV nie może zalecić, którego rzecznika patentowego użyć, ale oto kilka ogólnych wskazówek, na co należy zwrócić uwagę.

Co powinienem wziąć pod uwagę wybierając rzecznika patentowego?

 1. Nie wszyscy rzecznicy patentowi mają taki sam poziom wiedzy specjalistycznej we wszystkich dziedzinach technicznych. Większe kancelarie patentowe często zatrudniają wielu pracowników zajmujących się szerokim zakresem kompetencji. Z drugiej strony agent, który prowadzi własną firmę lub pracuje w mniejszej organizacji, może mieć tylko specjalistyczną wiedzę, której potrzebujesz. W każdym razie wiedza agenta na temat systemu patentowego i ram prawnych powinna być kompleksowa.
 2. Możesz sprawdzić, którzy rzecznicy patentowi są szczególnie aktywni w Twojej dziedzinie technicznej. W szwedzkiej bazie danych patentowych można zobaczyć, którzy przedstawiciele występują w różnych rodzajach zgłoszeń patentowych. Należy jednak wziąć pod uwagę ryzyko konfliktu interesów. Agent, o którym można założyć, że nawiązał relację z jednym z potencjalnych konkurentów, nie będzie w stanie zająć się Twoją sprawą i prawdopodobnie najlepiej nie będzie się z nimi kontaktować.

 3. Przeczytaj opublikowane zgłoszenia patentowe innych osób w swoim obszarze technicznym i zwróć uwagę na określone wyrażenia, które pojawiają się w zgłoszeniach. Zwróć szczególną uwagę na treść zastrzeżeń patentowych. W ten sposób uzyskasz podstawową wiedzę na temat pracy rzecznika patentowego. Dokumenty patentowe można znaleźć w bazach danych Swedish Patent Database lub Espacenet.
 4. Poproś o bezstronne spotkanie z jednym lub kilkoma rzecznikami patentowymi. Osobiście możesz uzyskać lepszy pomysł, jeśli agent ma odpowiednie umiejętności, jeśli jest zaangażowany w odpowiednie aspekty Twojej działalności, a przede wszystkim, jeśli będziesz się dogadywać. Ponieważ będziecie ściśle ze sobą współpracować, ważne jest, aby mieć zaufanie do wybranego rzecznika patentowego. Inną sugestią może być poproszenie o referencje od poprzednich klientów.
 5. Poufność jest bardzo ważna w świecie patentów. Dlatego upewnij się, że wybrany przez Ciebie rzecznik patentowy podlega zasadom etycznym, w tym tajemnicy zawodowej.
 6. Abyś mógł czerpać korzyści – i miejmy nadzieję, zarabiać – na swoim patencie, ważne jest, aby wybrany przez Ciebie rzecznik patentowy rozumiał również kontekst biznesowy i sposób, w jaki masz patent. Jest to korzystne, jeśli wybrany przez Ciebie agent patentowy jest w stanie w razie potrzeby udzielić pomocy i porady w zakresie licencji, umów o zachowaniu poufności i cesji, a także ochrony wzorów, znaków towarowych i nazw domen. Jeśli agent nie ma tak szerokiej wiedzy, być może dlatego, że jest niszowy w określonym obszarze technicznym, należy skierować Cię do kontaktów z komplementarną wiedzą w ramach lub poza organizacją agenta.
 7. Jeśli planujesz również ubiegać się o patenty w innych krajach, ważne jest, aby wybrany przez Ciebie agent lub agencja patentowa miał międzynarodową sieć kontaktów. Możesz wtedy łatwo uzyskać pomoc w znalezieniu kompetentnych lokalnych agentów, którzy są potrzebni do rozpatrywania wniosków patentowych w innych krajach. W razie potrzeby Twój szwedzki agent może również skonsultować się z zagranicznymi kolegami w sprawie przepisów i praktyk dotyczących własności intelektualnej różnych krajów.
 8. Wiele zasad dotyczących zgłoszeń patentowych i patentów dotyczy formalności. Dlatego ważne jest, aby wybrany agent miał dostęp do stabilnej i doświadczonej organizacji, która może bezpiecznie i niezawodnie monitorować terminy odpowiedzi, płatności opłat i nie tylko.
 9. W Szwecji wielu profesjonalnych agentów należy do organizacji Svenska patentombudsföreningen (SPOF). Członkowie SPOF są związani zasadami etycznymi organizacji, w tym tajemnicy zawodowej, co oznacza, że ​​są zobowiązani do nieujawniania tego, czego dowiedzą się podczas poufnego kontaktu z klientami.
 10. Jak wspomniano, do działania jako agent w Szwecji nie jest wymagane żadne obowiązkowe zezwolenie. Jednakże agent może dobrowolnie wystąpić o zezwolenie do Szwedzkiej Rady Rzeczników Patentowych, która jest niezależnym organem rządowym odpowiedzialnym za udzielanie zezwoleń i nadzorowanie rzeczników patentowych. Rzecznicy patentowi upoważnieni przez Szwedzką Radę Rzeczników Patentowych są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i nie mogą nawet być wezwani do udziału w procesie dotyczącym poufnych informacji o klientach. Szwedzka Rada Rzeczników Patentowych jest uprawniona do cofnięcia upoważnienia rzecznika patentowego w przypadku wykroczenia. W mniej poważnych przypadkach może dać ostrzeżenie. Listę autoryzowanych agentów można znaleźć na ich stronie internetowej.
 11. Przed utworzeniem Szwedzkiej Rady Rzeczników Patentowych w 2010 r. Rzecznicy patentowi mogli zwrócić się o zezwolenie do Szwedzkiego Stowarzyszenia Prawników ds. Własności Intelektualnej (IP). Szwedzkie Stowarzyszenie Prawników IP jest prywatną organizacją, która nadzoruje swoich upoważnionych członków. Specjalna komisja dyscyplinarna może na przykład wydać ostrzeżenia, a nawet zawiesić członka w stowarzyszeniu.
 12. Stowarzyszenie Kancelarii Prawa Własności Intelektualnej w Szwecji (SEPAF) jest wspólną organizacją zrzeszającą firmy z branży, zajmującą się między innymi zasadami etyki pracowników firm członkowskich.
 13. Kiedy ubiegasz się o patent europejski, agent, którego używasz, musi mieć kwalifikacje do stawienia się przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO). Zwykle wymaga to zdania egzaminu upoważnionego europejskiego rzecznika patentowego. Wszyscy europejscy rzecznicy patentowi są członkami Institute of Professional Representatives przed EPO (epi). W związku z tym obowiązują ich pewne zasady etyczne. Szczególnie ważne jest, aby wszystkie poufne informacje klientów objęte były tajemnicą zawodową.

Udostępnij: