Dezynsekcja Tychy

Dezynsekcja Tychy to zabieg, który często wykonywany jest w miejscach magazynowania i przechowywania żywności. Umożliwia pozbycie się owadów, przyczyniających się nie tylko do psucia żywności, ale przede wszystkim zmniejszających poziom sanitarny w tych obiektach. Skuteczna dezynsekcja powinna być więc wykonywana w sytuacji zauważenia pierwszych osobników, aby uniknąć rozrostu kolonii.

Tania dezynsekcja Tychy, w przypadku obiektów związanych z żywnością, musi być więc prowadzona nie tylko skutecznie, ale przede wszystkim z należytą ostrożnością. Trzeba mieć bowiem na uwadze fakt, że produkty spożywcze nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z insektycydami. Firmy dezynsekcyjne w takich przypadkach dobierają takie metody likwidacji owadów, aby nie zagrażały bezpieczeństwu żywności.

Skuteczna dezynsekcja

Skuteczna dezynsekcja w obiektach związanych z przemysłem spożywczym i gastronomicznym najczęściej dotyczy prusaków, które są najpopularniejszym insektem, osiedlającym się w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności. W tym przypadku istotne jest więc odszukanie miejsca, w którym owady bytują, a następnie aplikacja dedykowanych insektycydów, które skutecznie zlikwidują całą kolonię.

Dezynsekcja Tychy, prowadzona w obiektach gastronomicznych, powinna być zakończona wydaniem dokumentu potwierdzającego jej przeprowadzenie. W zaświadczeniu należy także uwzględnić rodzaj i ilość zastosowanego środka owadobójczego, aby – w razie konieczności – móc okazać się stosownym dokumentem np. przed inspektorem stacji sanitarno – epidemiologicznej, który okresowo weryfikuje stan obiektów gastronomicznych.

Udostępnij: